All Posts

134 views

Qabduu Harmaa fi miidhaa isaa

Qabduu Harmaa fi miidhaa isaa Akka aadaa biyyoota hedduutti hammattuu harmaa godhachuun ni dhorkama. Biyyota kaanitti immo ni...

Health

134 views

Qabduu Harmaa fi miidhaa isaa

Qabduu Harmaa fi miidhaa isaa Akka aadaa biyyoota hedduutti hammattuu harmaa godhachuun ni dhorkama. Biyyota kaanitti immo ni...

364 views

Faayidaa Muuzii nyaachuudhaan argannu

Faayidaa Miizii nyaachuudhaan argannu Muuzii dhandhama isaan kan hin jaalanne jiraa? Kan muuzii jaalattan ammoo dhandhamuma isaatiif qofa...

Technology

376 views

Aapilikeeshiinota Qunnamtii Intarneetaa Malee “Chat” gochuuf tajaajilan

Aapilikeeshiinota Qunnamtii Intarneetaa Malee "Chat" gochuuf tajaajilan Moosajileen kunniin, gosa cimdaa/network/ "2G, 3G, 4G, 5G" kamiinuu osoo hin fayyadamin, odeeffannoolee...

298 views

WhatsApp haala ittiin hack gochuun danda’amu

WhatsApp haala ittiin hack gochuun danda'amu Tooftaaleen WhatsApp ittiin hack godhan hedduun isaa jiraatanis; isaan keessaa karaa salphaa tahe tokko...