PHP
  6 days ago

  Bootstrap akkaataa CodeIgniter irratti dabaluun danda’amu

  Akkuma beekkamu bootstrap’n madda banaa CSS tahee, kan marsariitilee dadacha’oo(responsive website ) ittiin hojjachuuf itti…
  Technology
  6 days ago

  Akkaataa Gmail itti banatuu dandeenyu-Furmaata guutuu fakkii waliin

  Email yookin Electronic Mail jechuun sirna ergaa keenna Viidiyoo, Awdiyoo, Fakkii akksumas Barreeffanma karaa koompitaraa fi interneetiitin gara nama barbaannuu erginuuEmailiin gosoota ergaa…
  PHP
  7 days ago

  CodeIgniter

  Codeigniter maaliidha? Waa’ee isaa maal beektu? Maxxansa kana keessatti deebii isaa ni argattu jedheetan yaada.…
  Smart Phone
  1 week ago

  Aapponni moobayila android akka ofumaan hin haaromne gochuu

  Appota android ofiin akka of hin haaromsine gochuu Moobaayiloon android moosaajilee tajaajiloota gara garaaf oolan…
  Technology
  March 13, 2018

  Saffisaa OPERA MINI keessanii dabaluu feetuu?

  Harkaa fuunee  akkam naga jirtuu hordooftootaa keenyaa?  Yeroo opera mini  fayyadamtan saffisnii interneeti isiin rakkisee…
  Technology
  February 26, 2018

  Duubnii Google maal fakkaataa?

  DHUGAWWAN AJAA’IBSIISOO GOOGLE DUUBAA JIRAN. Google garagalchine yemmu dubbifnu elgooG ta’a. elgooG.em jenne yemmuu barbannu…
  Technology
  February 24, 2018

  Faayidaa fi miidhaa Facebook

  Akka lakkofsa Aworoppaatti bara 2004tti, akka miidiyaa hawaasummaatti kolleejjii tokko keessatti nama Mark Zuckerberg jedhamuun…
  Laptop
  February 23, 2018

  Koompiitara yeroo bittu wantoota beekuu qabdu

  Tolee hordoftoota keenya akkuma mataduree irrattii ibsuuf yaaletti yeroo koompitera bituuf yookiin namootaa bichisiisuuf demuu…
  Health
  February 18, 2018

  Cuunfaa Loomii

  Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C dhaan kan badhaadhefi madda Vaayitamiin…
  Technology
  February 17, 2018

  Suuraalee fi Viidiyoolee Instagram irraa buufachuun akkaataan danda’amu

  Miidiyaalee hawaasummaa gurguddoo jiran keessaa dura irratti maqaan isaanii kan dhahaman keessaa tokko Instagram dha.…
   PHP
   6 days ago

   Bootstrap akkaataa CodeIgniter irratti dabaluun danda’amu

   Akkuma beekkamu bootstrap’n madda banaa CSS tahee, kan marsariitilee dadacha’oo(responsive website ) ittiin hojjachuuf itti dhimma baanuuudha. CodeIgniter’iinis porojeektii madda…
   Technology
   6 days ago

   Akkaataa Gmail itti banatuu dandeenyu-Furmaata guutuu fakkii waliin

   Email yookin Electronic Mail jechuun sirna ergaa keenna Viidiyoo, Awdiyoo, Fakkii akksumas Barreeffanma karaa koompitaraa fi interneetiitin gara nama barbaannuu erginuuEmailiin gosoota ergaa keessaa isa tokko tahee kan…
   PHP
   7 days ago

   CodeIgniter

   Codeigniter maaliidha? Waa’ee isaa maal beektu? Maxxansa kana keessatti deebii isaa ni argattu jedheetan yaada. Codeignter(CI) gabaabsineetumaan yoo ilaalle hiika…
   Smart Phone
   1 week ago

   Aapponni moobayila android akka ofumaan hin haaromne gochuu

   Appota android ofiin akka of hin haaromsine gochuu Moobaayiloon android moosaajilee tajaajiloota gara garaaf oolan kumaatamaan laakka’am qabu. Moosaajileen ykn…
   Close

   Adblock Detected

   Please consider supporting us by disabling your ad blocker