Health

Barteewwan kalee keenya miidhan saglan

  •  Qorichoota dhukkubii woyyeessuf tajaajilan (Antipain, akka diclofenac fa’a) baay’isanii fuddachuu.
  • Nyaata keessatti sooqidda baay’isaanii fayyadamuu.
  • Bishaan gahaa ta’e dhuguu dhabuu.
  • Alkoolii baay’isanii dhuguu.
  • Tamboo/sigaaraa aarsuu.
  •  Fincaan qabatanii turuu/yeroma fincaan nama qabetti fincaanuu dhabu.
  • Hirriba gahaa argachuu dhabuu.
  •   Dhukkuba Sukkaraafii dhiibbaa dhiigaatiif hordoffii gahaa gochuu dhabuu.
  •   Sochii qaamaa gahaa ta’e gochuu dhabuu.

Ulfaadhaa!
Horaa, bulaa, deebanaa!
Fayyaa ta’aa, fayyaa da’aa!
©Dr. Nuredin L.

Show More

Alifu Haji

I am cofounder of this blog and a passionate blogger. I loves to share what i know with others. I usually writes about technology, health, entertainment and bla bla. Please, stay connected with me!!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker