Technology

Saffisaa OPERA MINI keessanii dabaluu feetuu?

Harkaa fuunee  akkam naga jirtuu hordooftootaa keenyaa?  Yeroo opera mini  fayyadamtan saffisnii interneeti isiin rakkisee beekaa, yoo isin rakkisee beekaa ta’e furmaatnii isaa kinootii .

·         1. Jalqaba irratti opera mini bani.

·         2. Address bar bira deemuun www. Kan jedhuu haqi.

·         3. Address bar irratti opera:config jedhii barreessi.

·         4. Kana boodaa power setting isiiniif dhufa.

·         5. Filannoon jalqaba “Large placeholders for images” kan jedhu YES yoo ta’e jiraatee NO godhi.

·         6. Filannoon lammata “Fit text to screen” kan jedhu YES yoo ta’e jiraatee NO godhi.

·         7. Filannoon sadaffa “Loading timeout” kan jedhu 20 godhi.

·         8. Ergaa xumurtee boodaa “SAVE” kan jedhu tuqi.

·         9. Xumura irratti opera mini dhiisii bayiitii bifa harawan seenii…

KAN HARDHAAF JENNE KANUMA, YAADAAF GAAFFII QAABAANNAN NUUN GAYU HIN DAGATINAA…..HORA BULA DEEBANAA.

Show More

Milkessa Gebi

I am Milkessa Gebi, and I am official editor of this blog.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker